خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
آیداک
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی
پایان نامه مدیریت
پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسان
ایجاد مزیت رقابتی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 377 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

تقریبا تمامی اندیشمندان علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفته اند كه منابع انسانی با كیفیت بالا، ركن اساسی توسعه اقتصادی در سطح خرد و كلان است. هدف ما در این پایان نامه بررسی موشکافانه تر این موضوع است .در این پایان نامه، ابتدا به بررسی توسعه منابع انسانی و بررسی ادبیات موضوع در این رابطه پرداخته و موضوعات اصلی و جدیدی كه در این زمینه مطرح شده، از جمله جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی مورد بحث قرار می گیرد. سپس به موضوع فناوری اطلاعات و اینترنت پرداخته و آن را به صورت مفصل تری باز می كنیم و نقش و جایگاه آن را در توسعه منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .در نهایت این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم كه توسعه منابع انسانی كه توسط فناوری اطلاعات به صورت چشمگیری تقویت شده است، چگونه موجبات مزیت رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد .سازمانها با عنایت به این موضوع می توانند در بازار و صنعت پویای امروز و مشتریان با نیازهای متغیر خود، نه تنها به بقای خود ادامه داده، بلکه می توانند با پیشی گرفتن از رقبای خود سهم بالاتری را در بازار و صنعت مربوطه بدست آورند .به كارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها، تغییرات بنیادین را در كلیه زمینه ها نوید می دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها كمك می كند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وكامل تر ذخیره سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری بهتر را در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهند .با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود .این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد كه ابتدا فعالیت هایی را كه فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی كه فناوری اطلاعات می تواند ایجاد كند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود . در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سازمانها دراین حوزه ارائه خواهد شد.

همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی، نقش بسزایی را ایفا می کنند.

 

فهرست مطالب

عناوین         صفحات

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مسئله    3

1-3  اهداف تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق           5

1-5  سابقه و ضرورت انجام تحقیق     5

1-6  روش انجام تحقیق        5

1-7  واژگان کلیدی 5

1-7-1  توسعه منابع انسانی  6

1-7-2  فناوری اطلاعات     6

1-7-3 مزیت رقابتی           7

1-7-4  اینترنت    7

1-7-5  یادگیری سازمانی     8

 

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه           10

2-2  تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی        10

2-2-1 مکتب روابط انسانی  11

2-3  تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات   11

2-3-1  نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی  12

2-3-2 عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی          12

2-3-3  نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی       13

2-4  مفهوم جدید توسعه منابع انسانی   13

2-4-1  ابعاد توسعه منابع انسانی        14

2-4-2  نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها و سازمان       16

2-4-3  مدل توسعه منابع انسانی         18

2-5  جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی        21

2-5-1  ماهیت فناوری اطلاعات         21

2-5-2  استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار            23

2-5-3  استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی 24

2-5-3-1  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارکنان در سازمان    25

2-5-3-2  تغییر در سبك رهبری        26

2-5-3-3   تغییر نقش کارکنان           26

2-5-3-4   تغییر شیوه کنترل کارکنان  27

2-5-3-5   تغییر انگیزش کارکنان      27

2-5-3-6  تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش         28

2-6  جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن           29

2-7  کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی      30

2-7-1 ماهیت مزیت رقابتی  30

2-7-2  راهکارهای کسب مزیت رقابتی            30

2-7-3  توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی       31

2-8  پیشینه تحقیق 35

2-9   اهمیت پیشینه در تحقیقات         35

 

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه           39

3-2 روش انجام تحقیق         39

3-3 جامعه آماری  40

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          40

3-5  روش گردآوری اطلاعات           40

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           40

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      41

3-7- 1 روایی      41

3-7-2 پایایی        42

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         43

3-7-2-2 ضریب پایایی تصنیف         43

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         43

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه           45

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    45

4-3  تحلیل های توصیفی     46

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     46

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           47

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            48

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     49

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           50

4-5  آزمون فرضیه ها        51

4-5-1  آزمون فرضیه اول   52

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    53

4-5-3  آزمون فرضیه سوم   54

4-5-4  آزمون فرضیه چهارم 55

4-6  خلاصه فصل چهارم    56

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه          58

5-2  نتیجه گیری   58

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     58

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     59

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     59

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  59

5-3  نتیجه گیری کلی         60

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 60

منابع فارسی         63

منابع لاتین           64

پرسشنامه 66

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی,

پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند در 116 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند
ترانزیت در منطقه آزاد اروند
پایان نامه مدیریت
 پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد
 پایان نامه ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 434 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

در 116 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

پایان نامه حاضر به بررسی فرایندهای گمرکی مربوط به صادرات مجدد و ترانزیت در منطقه آزاد اروند می پردازد. روش تحقیق توصیفی بوده و داده ها از طریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهش های میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه ترانزیت برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین المللی قرار دارند از پیش شرط های اساسی برای کسب درآمد های ارزی و رشد اقتصاد یک کشور می باشد ، چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک جامعه و همچنین توسعه و عمران منطقه ای و بین المللی را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، کارآفرینی و اشتغال زایی و حمل و نقل زمینه پیشرفت را در پی خواهد داشت. اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راه کارهای ارتقا را شناسایی و با توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از این راهکارها، در راستای تحقق آنها گام برداشت. صادرات مجدد عبارت است از ، صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است. بدون فرآوری و یا تغییر اضافی؛ چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر ، مناطق آزاد و یا انبار های تحت محافظت گمرک انجام گیرد، مشمول  پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی ، تحت هیچ شرایطی عنوان صادرات مجدد اطلاق نمی شود. ترانزیت روش یا یک رویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک خانه  ( مبداء ) به گمرک خانه دیگر (مقصد) استفاده می شود؛ یا به عبارت ساده تر عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت حقوق گمرکی می باشد. در این پژوهش سعی شده است تا بصورت ریشه ای به حل مشکلات فراروی صادرات مجدد و  ترانزیت در مناطق آزاد توجه شود. لذا محقق، با استفاده از مطالعات توصیفی و پژوهش های میدانی و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از منابع ذکر شده بر آن است تا به این سوالاتی که در پژوهش موجود است، پاسخ دهد. و در پایان راه کارهای لازم جهت بهبود عملکرد منطقه آزاد اروند ارائه می گردد.  

 

فهرست مطالب

 عنوان    صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسئله     2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           3

1-4 اهداف تحقیق  4

1-5 سؤالات تحقیق 4

1-6 روش انجام تحقیق         5

1-7 محدودیت های تحقیق    5

1-8 واژگان كلیدی  5

1-8-1 گمرک       5

1-8-2 صادرات مجدد         6

1-8-3 ترانزیت     6

1-8-4 منطقه آزاد  6

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه           8

2-2 سازمان گمرک 9

2-3 تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی         9

2-4  نقش گمرك    10

2-5  وظایف گمرك 10

2-6 اهداف بلند مدت گمرک  12

2-7 تاریخچه گمرك در ایران 13

2-8  تعاریف منطقه آزاد      13

2-9  مبانى نظرى تجارت آزاد           14

2-10 تاریخچه مناطق آزاد ایران        16

2-11  تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟       18

2- 12  اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 19

2-13   شرحی از اهداف تشكیل مناطق آزاد در كشور       19

2-14   آسیب های فعلی مناطق آزاد     20

2-15 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند  21

2-16 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند         22

2-17 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند     23

2-18 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا)      23

2-19 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند       28

2-20 انواع صادرات          28

صادرات قطعی  (Outright Exportation)      29

صادرات موقت  (Temporary Exportation)  29

صادرات قطعی در حجم تجاری          29

صادرات قطعی غیرتجاری    29

صادرات مجدد       29

ترانزیت خارجی    29

2-20-1 صادرات قطعى  (Outright Exportation)      29

2-20-2 صادرات موقت  (Temporary Exportation)   30

2-20-3 صادرات قطعى در حجم تجارى           30

2-20-4 صادرات قطعى غیرتجارى    31

2-20-5 صادرات مجدد       33

2-20-6 ترانزیت خارجى     33

2-20-7 ارسال نمونه بازرگانى براى بازاریابى   34

2-21 تعریف کلی صادرات مجدد        34

2-22 سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی      34

2-23 صادرات مجدد در عرصه ملی   35

2-23-1 منطقه آزاد چابهار   35

2-23-2 منطقه آزاد اروند     36

2-23-3 منطقه آزاد قشم       37

2-23-4 منطقه آزاد کیش     38

2-23-5 منطقه آزاد انزلی    39

2-23-6 منطقه آزاد ارس     40

2-24 گزارش تجارت خارجی مناطق آزاد ایران   40

2-25 آمار صادرات مجدد مناطق آزاد  44

2-27 موانع توسعه صادرات مجدد در کشور       47

2-28 ده گام برای توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد     49

2-29  تعریف ترانزیت        53

2-30 انواع ترانزیت           53

2-31 اسناد و مدارک مورد نیاز برای رویه ترانزیت         54

2-32  اهمیت ترانزیت برای اقتصاد ایران         55

2-33  مزیت های ترانزیتی ایران       56

2-34  بازار های ترانزیتی ایران        58

2-35 توسعه ترانزیت         59

2-36 آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت در کشور      60

2-36-1 ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور   60

2-36-2 نوسانات رشد ترانزیت غیر نفتی در بنادر (درصد)            60

2-36-3 نوسانات رشد ترانزیت نفتی در بنادر (درصد)      61

2-36-4 نوسانات رشد ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر (درصد)   61

2-36-5 ترانزیت خارجی بر اساس كالاهای گروه بندی شده در سال1390       62

2-36-6 پنج گمرك عمده ورودی ترانزیت خارجی در سال 90         62

2-36-7 پنج گمرك عمده خروجی ترانزیت خارجی در سال90         63

2- 37  جایگاه صادرات مجدد و ترانزیت در اقتصاد مقاومتی           63

2-38 قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی  70

2-39 اسناد ترانزیت و صادرات مجدد  72

2-39-1 ترانزیت   72

2-39-2  صادرات مجدد      73

2-40 پیشینه تحقیق            74

2-41 اهمیت پیشینه در تحقیقات         74

 

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

3-1  مقدمه          78

3-2 تعریف تحقیق 78

3-2-1 تحقیقات به طور کلی به دو قسمت تقسم می شوند:   79

3-2-2 تحقیقات بر اساس هدف           80

3-3  روش انجام تحقیق        80

3-4  اهداف تحقیق 81

3-5  سؤالات تحقیق            81

3-6   اعتبار (روایی)          82

3-6-1  انواع اعتبار           83

3-7  پایایی          84

3-7-1   برآورد پایایی         85

 

فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق

4-1 مقدمه           87

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق  87

4-2-1  پاسخ به سوال اول تحقیق        87

4-2-2 پاسخ به سوال دوم تحقیق         93

4-2-3 پاسخ به سوال سوم تحقیق        98

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه           105

5-2 نتیجه گیری    105

5-3  رهکار ها و پیشنهادات  106

5-3-1 راهکارهای توسعه صادرات مجدد          106

5-3-2 راهکارهای توسعه ترانزیت     108

( منــــابع   و   مــــآخذ )       103

 

دانلود پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند,

تاريخ : 15 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی
پایان نامه مدیریت
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری
 کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 459 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده

این تحقیق در صدد است تا نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری بر بهره‌ وری نیروی انسانی را بررسی کند. روش پژوهش حاضر بر اساس حوزه مطالعاتی و مسائل آن، و نیز فرضیه‌های تحقیق، در پژوهش حاضر از تکنیک پیمایشی  است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت گاز مهران به تعداد400 می‌باشد. جهت برآورد حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان تعداد 53 نفر به‌صورت قرعه‌کشی انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی (پارامترهای مرکزی و پراکندگی از قبیل: میانگین، ماکزیمم، مینیمم، جداول فراوانی، نمودارها، انحراف استاندارد و واریانس) برای متغیرهای جمعیت شناختی و آمار استنباطی (آزمون‌های ضریب همبستگی) برای آزمون فرضیه‌های تحقیق به کار رفته است(برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزار آماری spss استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از این است که متغیرهای مؤلفه چالشی، غنی و پرباربودن کار ، تناسب سازمانی و اجتماعی کار و امنیت و زمینه پرورش مهارت‌ها و یادگیری مستمر در کار بر روی بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت گاز مهران تأثیرگذار است.

 

فهرست مطالب

چکیده     4

فصل اول 8

1-1- مقدمه          9

1-2-بیان مسئله     9

۱-۳- پیشینه تاریخی           10

1-3-1- تاریخچه کیفیت زندگی کاری   10

1-3-2- تاریخچه بهره وری نیروی انسانی         11

1-4-پیشینه تجربی 11

1-5-ضرورت و اهمیت پژوهش         13

1-6-تعریف مفاهیم 15

1-6-1-تعریف نظری          15

ب. تعریف بهره‌وری           17

ت. تعریف کاربردی بهره وری           17

1-6-2-تعریف عملیاتی        19

1-7- سؤالات پژوهش          22

1-8-فرضیات پژوهش         22

1-8-1- فرضیه اصلی:        22

1-9-محدودیت‌های تحقیق     23

فصل دوم 24

2-1- مبانی نظری  25

۲-۳- کیفیت زندگی کاری از دید تئوری نهادی مدیریت      29

۲-۴- دسلر           29

۲-۵- کاست          30

۲-۶- لوین           30

۲-۷- لاولر           30

۲-۸- میلز            31

۲-۹- والتون         32

۲-۱۰- بررسی نظریات عنوان‌شده       33

فصل سوم: روش شناسی       34

۳-۱- روش تحقیق  35

۳-۲-جامعه آماری  35

۳-۳- نمونه آماری (حجم نمونه و شیوه نمونه گیری)         35

۳-۴- ابزارگرداوری داده‌ها    35

۳-۵- نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها         36

فصل چهارم: یافته ها           38

4-1- ویژگیهای جمعیت شناختی         39

4-1-1- سن         39

4-1-2- میزان تحصیلات     40

4-1-2- سابقه خدمت           41

4-2- آزمون فرضیات          42

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    46

5-1- نتیجه گیری  47

5-2- پیشنهادات     48

منابع و ماخذ         48

 

فهرست جداول

جدول 1-1: جدول تعریف مفاهیم         20

جدول (3-1): جدول ضریب آلفای کرونباخ         37

جدول 4-1: فراوانی پاسخگویان بر اساس سن      39

جدول 4-2: فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات  40

جدول 4-3: فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار          41

جدول(4-4): آزمون رابطه بین معنا و مفهومی بودن کار و بهره وری نیروی انسانی        42

جدول(4-5): آزمون رابطه بین مولفه چالشی، غنی و پرباربودن کار و بهره وری نیروی انسانی      42

جدول(4-6): آزمون رابطه بین تناسب سازمانی و بهره وری نیروی انسانی      43

جدول(4-7): آزمون رابطه بین امنیت و زمینه پرورش مهارت ها و بهره وری نیروی انسانی         43

جدول(4-8): آزمون رابطه بین متغیر سن و بهره وری نیروی انسانی 44

جدول(4-9): آزمون رابطه بین متغیر تحصیلات و بهره وری نیروی انسانی     44

جدول(4-10): آزمون رابطه بین مولفه سابقه کار و  بهره وری نیروی انسانی   45

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی,

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان) در 63 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)
 پایان نامه مدیریت
پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت
 کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 280 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

در 63 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیتهای تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق  : که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود . و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان    صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1- 1  مقدمه         2

1- 2  بیان مسأله    3

1- 3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   4

1- 4  اهداف تحقیق            5

1- 5  فرضیات تحقیق         5

1- 6  روش انجام تحقیق       6

1- 7  محدودیت های تحقیق  6

1- 8  واژگان کلیدی            6

1-8-1 سازمان      6

1-8-2 مدیران      6

1-8-3 مدیریت عملکرد       7

1-8-4 کارکنان     7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       8

2-1 مقدمه           9

2-2 تعریف سازمان            10

2-3 ویژگی سازمان            10

2-4 تعریف مدیریت           11

2-5 نظریه نقش های مدیریتی            11

2-6 سطوح مختلف مدیریت   12

2-7 خلاقیت مدیران            16

2-8 وظایف مدیران            16

2-9 نقش های مدیران در سازمان        18

2-10 تعریف مدیریت عملكرد            18

2-11 اهمیت مدیریت عملكرد            19

2-12 اصول مدیریت عملكرد 20

2-13 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملكرد       21

2-14  فرایند مدیریت عملكرد            22

2-15 مزایای مدیریت عملكرد            23

2-16 معایب مدیریت عملكرد 25

2-17  پیشینه تحقیق           26

2-18  اهمیت پیشینه در تحقیقات        26

فصل سوم : روش های انجام پژوهش    29

3-1 مقدمه           30

3-2 روش تحقیق   30

3-3 فرایند انجام پژوهش      32

3-4 جامعه آماری  32

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه    32

3-6   روش گردآوری اطلاعات          34

3-7 تحلیل پرسشنامه           34

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق   35

3-9 پایایی تحقیق   36

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ             37

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق        37

3-11 خلاصه فصل سوم      38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش    39

1-4 مقدمه           40

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    40

4-3  تحلیل های توصیفی     41

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     42

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           43

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            44

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان      45

4- 4 تجزیه و تحلیل استنباطی           46

4- 5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 46

4- 6  آزمون فرضیه ها       47

4- 6-1 آزمون فرضیه اول   48

4- 6-2 آزمون فرضیه دوم    49

4- 6-3 آزمون فرضیه سوم   50

4-7 خلاصه فصل چهارم     51

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   52

5- 1 مقدمه          53

5- 2 نتیجه گیری از فرضیه ها          53

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول      54

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه دوم      54

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه سوم      54

5- 3 نتیج گیری کلی از تحقیق           55

5- 4 پیشنهادات     55

( منـــــابع و مـــــأخذ )         57

پرسشنامه 59

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان),

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش در 126 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش
پایان نامه مدیریت
کسب درآمد اینترنتی
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی
ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 194 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

در 126 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است.

فصل اول طرح تحقیق می باشد که شامل موضوع ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، هدف تحقیق

، بین مسأله ، فرضیه ها ، تعریف واژه ها و روش تحقیق می باشد.

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق می باشد که در این فصل با استفاده از منابع موجود

، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود

که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم ، نظریات و تاریخچه می باشد.

فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد.

فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد.

در آزمون فرضیه های تحقیق، پنج فرضیه تحقیق ( شامل یک فرضیة اصلی و چهار فرضیة فرعی) مورد بررسی قرار گرفتند،

که به جز فرضیه چهارم ( فرضیة فرعی سوم ) ، بقیه فرضیات تایید شدند.

این بدین معنی است که بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران‌ رابطة معنی داری ‌وجود دارد.

فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود.

در پایان هم پیوست ها، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مساله     3

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش         5

1-4  اهداف پژوهش           7

الف- فرضیة اصلی:            7

1-6 ‌ متغیرهای پژوهش       8

1-7  واژگان کلیدی 8

1-7-1  ارتباطات   8

1-7-2  ارتباطات سازمانی    9

1-7-3  اثر بخشی ارتباطات  9

1-7-5  منابع قدرت رهبری  10

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمــه          12

2-2  اهمیت ارتباطات         13

2-3  تعاریف کلی ارتباطات  15

2-5  فرآیند ارتباط  21

2-6   مسیر ارتباطات          23

2-6-1  ارتباطات عمودی     23

2-6-2  ارتباطات در سطح افقی         25

2-7   مدل ارتباطات           25

2-8   اصول ارتباطات        29

2-9  ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت   31

2-9-1   دیدگاه کلاسیک‌ ها در مورد ارتباطات    32

2-9-2    نظریه نئوکلاسیک ‌ها و ارتباطات       33

2-9-3   دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات        34

2-9-4   دیدگاه اقتضایی و ارتباطات    34

2-9-5   دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات       35

2-10  اثربخشی در ارتباطات میان فردی          35

2-11   ویژگی ‌های اثربخشی            36

2-11-1   گشودگی 36

2-11-2    همدلی  37

2-11-3   حمایتگری          38

2-11-4   مثبت گرایی        39

2-11-5   تساوی   39

2-11-6    همانندی « تشابه با هم » و « تخالف با هم »    40

2-12   موانع ارتباطی         41

2-13  انواع موانع ارتباطی   41

2- 14 تعاریف قدرت          52

قدرت ظرفیت تاثیر گذاری بر افرادی است كه در شرایط مستقلی هستند به عبارت دیگر قدرت توانایی تاثیر بر رفتار دیگران است.           53

2-15  اهمیت قدرت           55

2-16  قدرت در سطوح مختلف سازمان 56

2-16-1  قدرت در سطح عمودی        56

2-16-1-2  منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان         57

2-16-2  قدرت در سطح افقی            64

2-17   روابط قدرت           65

2-17-1  رابطه صف و ستاد 66

2-17-2  تشكیل دسته‌ ها و ائتلاف      67

2-18  انواع رویكردها به قدرت         68

2-18-1  راسل و قدرت       68

2-18-2  هیكس، گولت و قدرت         69

2-18-3  گالبرایت و قدرت   71

2-18-4   اتزیونی و قدرت   73

2-19 پیشینه تحقیق            74

2-20   اهمیت پیشینه در تحقیقات       74

 

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه           86

3-2 روش انجام تحقیق         87

3-3 جامعه آماری  87

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          87

3-5  روش گردآوری اطلاعات           88

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           88

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      89

3-7- 1 روایی      89

3-7-2 پایایی        90

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         91

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف         91

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         92

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه           94

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    95

4-3  تحلیل های توصیفی     95

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     96

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           97

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            98

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     99

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           100

4-5  آزمون فرضیه ها        100

4-5-1  آزمون فرضیة اول ( فرضیة اصلی )     102

4-5-2  آزمون فرضیة دوم (فرضیة فرعی اول ) 103

4-5-3  آزمون فرضیة سوم (فرضیة فرعی دوم ) 104

4-5-4  آزمون فرضیة چهارم ( فرضیة فرعی سوم )         105

4-5-5  آزمون فرضیة پنجم ( فرضیة فرعی چهارم )        106

4-6  خلاصه فصل چهارم    107

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه          109

5-2  نتیجه گیری   109

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیة اول ( فرضیة اصلی )       109

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیة دوم (فرضیة فرعی اول )   110

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیة سوم (فرضیة فرعی دوم )   110

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیة چهارم ( فرضیة فرعی سوم )          111

5-2-5  نتیجه گیری از فرضیة پنجم ( فرضیة فرعی چهارم )          111

5-3  نتیجه گیری کلی از تحقیق         112

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 112

5-5  پیشنهادات به محققین آینده          113

( منــــابع   و   مــــآخذ )       114

پرسشنامه 119

 

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش,

تاريخ : 15 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران در 66 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران
حمل و نقل چند وجهی  
 پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی
حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن
دسته بندی حمل و نقل
فرمت فایل docx
حجم فایل 813 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

 بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

در 66 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده

منظور ازحمل و نقل چند وجهی انتقال كالا از كشوری به كشور دیگر با استفاده از حداقل دو شیوه متفاوت حمل و تحت قرارداد و مسئولیت واحد می باشد. شبكه های حمل و نقل وظیفه رساندن كالا و خدمات نهایی و نیز نهاده های مورد نیاز تولید از مبادی عرضه به مصرف كنندگان و تقاضا كنندگان را برعهده دارد و جمله اجزای نظام پشتیبانی بازرگانی هستند.

در این پروژه در ابتدا به معرفی حمل و نقل چند وجهی پرداخته و سپس مزایا و معایب این نوع سیستم حمل و نقل در سطح جهانی و نیز چالش های آن در ایران را بررسی خواهد شد و مدل های حمل و نقل چندوجهی را ارائه کردیم. یافته ها نشان می دهد در زمینه حمل ونقل چند وجهی جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی مواجه است که بخشی از آن به عدم وجود برنامه ریزی مناسب در بکارگیری از منابع و عدم سرمایه گذاری لازم و وجود تنگناهای قانونی باز می گردد.

در پایان پیشنهاداتی ارئه شده که ایران می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود یک استراتژی مناسب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به توسعه و احیا ناوگان حمل و نقل کشور پرداخت که اولویت آن باید تبدیل بنادر و فرودگاهای کشور به بنادر و فرودگاه محوری باشد. این اقدام می تواند سرعت رشد اقتصادی در کشور را چند برابر کند و بخش عظیمی از مشکلات اشتغال جامعه را مرتفع سازد.

 

 

فهرست

فصل اول مقدمه و کلیات       1

مقدمه     2

تعریف مسئله        3

سؤالات تحقیق       4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق           4

اهداف تحقیق        5

روش انجام تحقیق   5

فصل دوم پیشینه تحقیق        6

فصل سوم معرفی و مروری بر حمل و نقل چند وجهی       12

حمل و نقل چند وجهی          13

کانتینر بین وجهی   15

انواع روش های حمل و نقل   16

تعریف پایانه چند وجهی       17

انواع عمده دهکده حمل و نقل کالا        18

     1-دهکده منسجم حمل و نقل کالا     19

     2-دهکده غیر مستقیم حمل و نقل کالا           19

اهداف یارانه های حمل و نقل 19

متصدی حمل چند وجهی(شیوه ای)      20

سند حمل و نقل چند وجهی    20

حمل و نقل بین المللی کالا     20

شرکت حمل و نقل بین المللی 20

فعالیت فورواردری  20

فعالیت کریری بین المللی      20

فعالیت کارگزاری بین المللی  20

فورواردر 21

کریر      21

برخی از مشکلات سر راه سیستم های حمل و نقل 21

فرمهای مختلف عملیات حمل و نقل چند وجهی     22

زمینی-دریایی-زمینی(land-sea-land)           22

جاده ای-هوایی-جاده ای(road-air-road)         22

دریایی-هوایی-دریایی(sea-air-sea)   22

ریلی جاده ای-ابراههای داخلی-دریایی(rail-road-inland waterways-sea) 23

(mini-bridge)    23

(land bridge)     23

Ro-Ro(roll-on/roll-off)  23

L.A.S.H. (Lighter Abroad Ship)   23

Piggyback         23

قطار دریایی(seatrain)       24

روش کارکرد حمل و نقل چند وجهی     25

بارفرابر در نقش متصدی حمل و نقل چند وجهی  26

OPERATING MTO (CC VESSEL)   27

OPERATING MTO NON VESSEL  27

وظایف و کارکردهای متصدی حمل چندوجهی(شیوه ای)     28

رضایت بخش بودن خدمات متصدی حمل چند وجهی         28

تخصص و امکانات متصدی حمل چندوجهی       29

مسئولیت های متصدی حمل چندوجهی  30

مسئولیت متصدی حمل چندوجهی به موجب سند حمل FBL  30

حقوق متصدی حمل چند وجهی           31

ارائه الگوی شیوه حمل و نقل چند وجهی در ایران 31

فصل چهارم چالش ها و موانع حمل و نقل چند وجهی         33

جنبه های فرهنگی و اقتصادی توسعه حمل و نقل 34

مزایای حمل و نقل ترکیبی    34

الزامات بهره مندی از رویکرد حمل و نقل چندوجهی         37

رعایت اقتصاد مسافت          37

رفع محدودیت ها و  تامین ظرفیت های عملیاتی متناظر      38

چالش های حمل و نقل چندوجهی         39

مسئولیت های حقوقی ذینفعان 40

بالا بودن هزینه های حمل و نقل با توجه به کمبود بار برگشتی          40

تنوع فرهنگی، زبان و قوانین ملی        40

قانون بین المللی حاکم بر این رویه       41

عدم وجود زیر ساخت های لازم          41

ساختار تبادل اطلاعات         42

امنیت و ایمنی کالا  42

نقاط قوت 42

نقاط ضعف          43

سایر چالش ها        45

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     48

راهکارهای بهبود حمل و نقل ترکیبی درایران     49

نتیجه گیری          51

پیشنهادات            52

منابع      53

            

دانلود پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران,

پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه  بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران
ISPS Code
پایان نامه مدیریت
پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی
تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی
کد بین المللی امنیت کشتی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 389 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

 بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

امنیت دریانوردی ابتکار بدیع و جدیدی محسوب نمی شود و صرفاً پدید آمدن منازعات سیاسی و افزایش موج اقدامات مخالفان با سیاست های سلطه گرایانه جهان غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا موجب شد که سازمان بین المللی دریانوردی به مسئله امنیت در دریا و در ساحل از منظری سیستماتیک و قانونمند نگاه نماید. آیین نامه بین المللی کشتی و تسهیلات بندری جدا از مسئله علت پیدایش آن دارای دو بعد مخالف فرصت و تهدید است واین موضوع با توجه به منافع ملی و سیاست های استراتژیک هر یک از دوات های متعاهد چهره خواهد کرد. فرصت از آن جهت که راهبران و مدیران بنادر و همچنین مالکان کشتی ها با متشبث شدن به الزامات این آیین نامه می توانند ضریب انیت را در مجموعه تحت مدیریت خود ارتقا داده و از این طریق به رونق بیشتر صنعت حول و نقل دریایی یاری رسانند. تهدید از آن جهت که آیین نامه در شرایط خاصی می تواند ملعبه دسا برخی از دولت ها به منظور ایجاد تنگناهای اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه باشد. عدم صدور وجوز ورود به کشتی های حامل بار و یا در انتظار دریافت بار از یک تسهیلات بندری می تواند تاثیری منفی بر جریان عادی اقتصاد هر کشوری گذارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1مقدمه            2

2-1آشنایی با ISPS Code و تاریخچه آن           3

3-1ضرورت انجام تحقیق     5

4-1روش انجام تحقیق          6

1-5 واژگان کلیدی  6

1-5-1 صنعت دریانوردی ایران         6

1-5-2 تسهیلات بندری        7

1-5-3 کشتی        7

فصل دوم : پیشینه تحقیق      8

2-1 مقدمه           9

2-2 مقالات بخش خارجی     9

2-3 مقالات بخش داخلی       12

2-4 نتیجه گیری    13

فصل سوم : معرفی و مروری بر ISPS Code     14

3-1 مقدمه           15

3-2 آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری    18

3-2-1 در حوزه دریا           18

3-2-2 در حوزه خشکی       19

3-3 تسهیلات بندری کدام است و چه تفاوتی با بندر دارد؟   19

3-4 وظایف و مسئولیت های دولت متعاهد:        20

3-5 عوامل کلیدی اجرای آیین نامه      21

3-5-1 مأمور (افسر) امنیت تسهیلات بندری       21

3-5-2 مأمور (افسر) امنیت شرکت کشتیرانی     21

3-5-3 مأمور (افسر) امنیت کشتی       22

3-6 سطح امنیتی   23

3-7 اظهار نامه امنیتی         24

3-8 زنگ امنیتی   25

3-9 ساختار اجرایی            27

3-9-1  کمیته عالی امنیت کشتی و تسهیلات بندری‌          27

3-9-2 کمیته نظارتی امنیت کشتی و تسهیلات بندری        29

3-9-3 کمیته اجرایی امنیت کشتی ها   30

3-9-4 کمیته اجرایی امنیت تسهیلات بندری       31

3-9-5 کمیته امنیتی بنادر و کشتی ها   33

3-10  آیین نامه از کشورهای متعاهد چه می خواهد؟         36

3-11 نتیجه         38

فصل چهارم : بحث 40

4-1 مقدمه           41

4-2 دالان های بین المللی     41

4-2-1 كریدور بین المللی شمال –  جنوب و نقش ایران      42

4-3 نتیجه           49

فصل پنجم : نتیجه گیری      50

5-1 مقدمه           51

5-2  نتیجه گیری   51

منـــابع و مـــأخذ     54

 

دانلود پایان نامه  بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران,

تاريخ : 15 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن در 65 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن
پایان نامه مدیریت 
بهره وری در گمرک
 پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر
گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن
پروژه  بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 293 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

در 65 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

   در این تحقیق ما بر آنیم که بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پر داخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 28 نفر از کارکنان سازمان گمرک خرمشهر مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل کارکنان و مدیران کارشناسان گمرک خرمشهر می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه دوم، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که توجه به نیازهای اساسی کارکنان ، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیران ، موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک خرمشهر در محیط کار می شود.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مسئله    2

1-3  اهداف تحقیق 3

1-4 فرضیات تحقیق           3

1-5  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    3

1-6  روش انجام تحقیق        4

1-7  واژگان کلیدی 4

1-7-1 گمرک (customs)   4

1-7-2 بهره وری  (productivity)    4

1-7-3  اثربخشی(effectivnes)       5

1-7-4 کارایی ( efficiency)           5

1-7-5  نیروی انسانی (staffing)      5

1-8 خلاصه فصل اول        5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       6

2-1 مقدمه           7

2-2 سازمان گمرک 8

2-3 نقش و وظایف گمرك     9

2-4 اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر   11

2-5 ساختار سازمانی گمرک خرمشهر  11

2-6 مشکلات و چالش های گمرکات ایران         12

2-14 مقدمه ای بر بهره وری            13

2-15 تعریف لغوی بهره وری           14

2-16 تعریف بهره ‌وری       14

2-17 سطوح مختلف بهره وری          15

2-17-1 بهره وری فردی     15

2-17-2  بهره وری در خانه 15

2-17-3 بهره وری در سازمان           16

2-17-4  بهره وری در سطح ملی       16

2-18  عوامل موثر بر بهرهوری در سازمان خدماتی        16

2-18-1 عواملی که منشا انسانی دارند  16

2-18-2 عواملی که منشا سیستمی دارند            17

2-18-3  عواملی که منشا محیطی دارند            17

2-19 عوامل موثر بر افزایش بهره وری           17

2-20 موانع ارتقا بهره وری در خدمت سازمان های دولتی  18

2- 21  بهره وری و کیفیت   19

2- 22 اصول مدیریت بهرهوری فراگیر            20

2-23 چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری 21

2- 24 بهره وری در ایران    23

2-25 مفهوم كارایی            24

2-26 تعریف کارایی           24

2-27  رابطه کارآیی با بهره ‌وری و اثربخشی     25

2-28  عوامل مؤثر در کارآیی           26

2-29 عوامل كلان مؤثر بر اثر بخشی  26

2-30 عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثر بخشی  27

2- 31 پیشینه تحقیق           30

2-32   اهمیت پیشینه در تحقیقات       30

2- 31-1 بررسی و مرور ادبیات روش های بهبود بهره وری در سازمان         31

2-31-2 بررسی عوامل افزایش انگیزش در بین کارکنان گمرک خرمشهر        31

2-31-3  بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان گمرک خرمشهربر ارتقای بهره وری 32

 

فصل سوم : روش های انجام تحقیق      33

1-1 مقدمه           34

3-2 روش تحقیق   34

3-3 فرایند انجام پژوهش      36

3-4 جامعه آماری  36

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه    37

3-6   روش گردآوری اطلاعات          38

3-7 تحلیل پرسشنامه           38

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق   39

3-9 پایایی تحقیق   40

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ             41

3-10 آزمون های استفاده شده در این تحقیق       41

3-11 خلاصه فصل سوم      42

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق      43

1-4 مقدمه           44

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    44

4-3  تحلیل های توصیفی     45

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           45

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            46

4-3-3  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان      47

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به پست سازمانی پاسخ دهندگان         48

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی 49

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها  49

4-6 آزمون فرضیه ها         51

4-6-1 آزمون فرضیه اول    51

4-6-2 آزمون فرضیه دوم     52

4-6-3 آزمون فرضیه سوم    53

4-8 خلاصه فصل چهارم     54

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   55

5-1 مقدمه           56

5-2 نتیجه گیری از فرضیه ها           56

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول      57

5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم      57

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم      57

5-3 پیشنهادات      58

5-4 پیشنهادات به محققین آینده           58

( منــــابع و مــــآخذ )           59

پرسشنامه 61

 

دانلود پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن,

تاريخ : 15 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر در 52 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر
 پایان نامه مدیریت
پایان نامه HSE
 مدیریت امور گمرکی
پایان نامه بررسی HSE 
پروژه  بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52

بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

در 52 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

همگام با گسترش علوم و فن آوری در زمینه های گوناگون، توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مجامع علمی و همچنین صنایع و خدمات، بیش از پیش فزونی یافته و در سالیان اخیر در کشور ایران، تحولی شگرف را تجربه می کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همراه با کسب موفقیت های درخشان در زمینه های عملیاتی، توجه ویژه ای به مقوله ایمنی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار داشته که از جمله ثمرات آن توجه به استقرار نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) می باشد. بکارگیری ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی(HSE) در بنادر، ضامن موفقیت ارائه خدمات بندری به افراد مربوطه می باشد. از این رو در این تحقیق به تعریف HSE و نحوه بکارگیری آن در بندر خرمشهر برای کم کردن ریسک ها و خطرها، هزینه های اضافی و متقابلا افزایش سلامت کارکنان و محیط کاری بندر و افزایش کارایی و کاهش استرس ناشی از کار و تلفات پرداخته شده است.

محقق در این پژوهش به توصیف شرایط ایمن در انبارهای بندر خرمشهر و پایانه کانتینری با بکارگیری HSE پرداخته است و شرایط ایمن و نا ایمن و همچنین انواع خطرات در جنبه های مختلف را در بندر بیان کرده است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1 مقدمه           2

1-2  بیان مسئله    2

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق          3

1-4 سوالات تحقیق 4

1-5 اهداف تحقیق  4

1-6 روش انجام تحقیق         5

1-7 تعریف کلمات کلیدی     5

1-7-1 ایمنی در بنادر:        5

1-7-2 سیستم مدیریت ایمنی(sms):    6

1-7-3 ایمنی:       6

1-7-4 بهداشت:    6

1-7-4-1 بهداشت حرفه ای:  6

1-7-5 بندر:         7

1-7-6 کنترل:      7

1-7-7 مدیریت:    7

1-7-8 روادید       7

1-7-9 حادثه        7

1-7-10 شبه حادثه:            7

1-8-11 محیط زیست         8

1-9-12 ریسک    8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       9

2-1 مقدمه           10

2-2 کلیات HSE    11

2-2-1 مزایای استقرار نظام مدیریت HSE (رعایایی 1382)           12

2-2-2: لزوم یکپارچگی در HSE        12

2-3 تعاریف جزئی HSE      13

2-3-1 مفاهیم سیستم های مدیریت ایمنی           13

2-3-2 ساختارهای سیستم های مدیریت:            14

2-3-3 عناصر سیستم مدیریت ایمنی بنادر:        14

2-3-4 علل حادثه را می توان در سه دسته جای داد:         16

2-3-5 سنجش عملکرد(Measuring Performance):    17

2-3-6 ممیزی و بازنگری(Audit & Review): 18

2-4 سیستم های مدیریت ایمنی بندر تجاری کشور:           18

2-4-1 عملیات بندری به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شود:  19

2-5 موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت (سلامت)         19

2-6 موارد ایمنی در بنادر:    20

2-7: پیشینه تحقیق 21

فصل سوم : روش های انجام تحقیق      23

3-1 مقدمه           24

3-2 تعریف تحقیق 24

3-3 تقسیم بندی تحقیق         25

3-4 روش انجام تحقیق         28

3-5 روش جمع آوری اطلاعات          28

3-6 محدودیت های تحقیق    28

فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق   29

4-1 مقدمه           30

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق  30

4-2-1 سوال اول :             30

4-2-2 سوال دوم:  40

4-2-3 سوال سوم:  41

4-2-4 سوال چهارم:           45

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   47

5-1 مقدمه           48

5-2 نتیجه گیری کلی          48

5-3 پیشنهادات      49

( منــــابع   و   مــــآخذ )       51

 

دانلود پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر,

تاريخ : 15 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت

دانلود پایان نامه visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت در 60 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت

پایان نامه visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت
 پایان نامه visio 
ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان
visio یک ابزار دیاگرام کشی
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 1183 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

 visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت

در 60 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

بررسی visio

به بیان ساده visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت وبسیاری از افرادی است که به هنرمند نبودن خود اذعان دارند.

 مجموعه آیکن های visio که در این برنامه ،اشکال نامیده می شوند همه چیز ازاجزای شبکه کامپیوتر گرفته تا مبلمان اداره، کادرهای نمودار سازمان دهی یا یک نمودار گردشی ،سوییچ هاورله های الکتریکی را نشان می دهند.

مقایسه محصولات visio

سال هاست که visio با ویژگی های مختلف (standard,professional,technical,Enterprise )وجود دارد و در عین حال می توانید ابزارهای پیشرفته برنامه نویسی را در visual studio NET .وابزارهای دیاگرام کشی شبکه ای پیشرفته را درvisio enterprise net work tools پیدا کنید.موارد مزبوربرای یک کاربر در سطح متوسط گیج کننده و دشوار هستند به همین خاطر مایکرو سافت تصمیم به ساده سازی و تولید دو ویرایش از visioگرفت که standardوprofessional هستند .هر دو مورد مزبور را" موتور" هدایت می کند ولی مخاطبان آن ها اندکی با هم فرق دارند و انواع نمودارها و دیاگرام هایی که می توانید با استفاده از این دو نوع ایجاد کنید نیازهای متفاوتی را برطرف می سازند.

Visio Standard : این برنامه برای مشاغل تجاری طراحی شد و برای افرادی مفید است که در زمینه تجارت فعالیت دارند (از مدیران محصول گرفته تا تحلیل گران مالی و متخصصان در امر فروش و بازاریابی) تا بتوانند نمودارها و دیاگرام های تجاری برای به تصویر کشیدن فرآیندهای تجاری، شیوه بازاریابی، سازمان دهی ها، زمان بندی پروژه و سایر موارد را ایجاد کنند.

Visio Professional : این برنامه برای کاربران فنی طراحی شد که شامل همه موارد Visio Standard و ویژگیهای بیشتری است. طراحان و مدیران شبکه، مهندسان برق، مدیران IT ، طراحان تسهیلات، متخصصان اینترنت، مدیران و طراحان وب و برنامه نویسان نرم افزار می توانند از Visio Professional برای ایجاد نمودارها و دیاگرام هایی استفاده کنند که بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای فنی را نشان می دهند.

اولین گام به سوی Visio

1-         در دسک تاپ ویندوز فرمان Start, All Program را اجرا کنید.

2-         فرمان Microsoft Office , Microsoft Office Visio 2003 را اجرا کنید.

3-         بدین ترتیب Visio صفحه نمایش شکل 1 را نشان می دهد.

 

Category : لیست Category 16 آیتم را نشان می دهد. این آیتم ها انواع ترسیم ها نظیر دیاگرام های بلوکی، نمودارها، گراف ها و دیاگرام های وب می باشند. وقتی دسته ای را انتخاب می کنید لیست الگوها تغییر می کند.

دانلود پایان نامه visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه visio یک ابزار دیاگرام کشی برای متخصصان در امر تجارت,

<-BloTitle->
<-BloText->