خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
آیداک
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

دانلود مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

دو مفهوم كلیدی در مهندسی و مدیریت اعتبارات ، ارزش افزوده و غیر افزوده ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای (lock – in – coot )‌  می باشند . ارزشهای غیر جاری زمانی ظاهر می شوند كه یك منبع از دست رفته ، یا رها شده است.    سیستمهای مالی (ارزشی) به ارزشهای غیر جاری تاكید دارند. آنها ارزشها را فقط زمانی مورد ارزیابی و تشخیص و ثبت قرار می دهند كه ارزشها زیان آور شده باشند. (موجب خسارت شدن)

برای نمونه سیستم مالی « آستل» قیمت مواد مستقیم را بعنوان پیش بها برای هر بخش از پیش بهای تایید شدة ، جمع و فروخته شده در نظر می گیرد. اما قیمت مواد مستقیم از پیش تعیین شده خیلی زودتر از زمانیكه طراحان محتویات مواد از پیش تعیین شده را به پایان برسانند و یا بعبارت صورت پایانی را ارائه دهنده قیمت مواد مستقیم در واحدهای از پیش تعیین شده بصورت ذخیره و یا در طرح در نظر گرفته شده در مرحله ی تولید می باشد. ارزشهای ذخیره أی (ارزشهای در نظر گرفته شده در طرح) ارزشهایی می باشند كه هنوز بكار گرفته نشده ولی در آینده در تصمیم گیریهای پایه ای و اساسی كه از هم اكنون مد نظر طراحان می باشد بكار گرفته خواهد شد. چرا این قضیه بسیار مهم است كه بین ارزشهای ذخیره ای و ارزشهای خسارتی تمایز قائل شوید. اما بسیار مشكل است كه ارزشهایی را كه بصورت ذخیره ای
در آمده اند اصلاح و یا كاهش دهید. مثلاً اگر تجربه های مشكلات كیفیتی آستل در طول مدت تولید در قسمت طرحهای پیش ارزشی مرتفع گردد ، این مسائل محدود و یا بطور كلی كنار گذاشته خواهند شد. ...

...

دانلود مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

دانلود مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

دو مفهوم كلیدی در مهندسی و مدیریت اعتبارات ، ارزش افزوده و غیر افزوده ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای (lock – in – coot )‌  می باشند . ارزشهای غیر جاری زمانی ظاهر می شوند كه یك منبع از دست رفته ، یا رها شده است.    سیستمهای مالی (ارزشی) به ارزشهای غیر جاری تاكید دارند. آنها ارزشها را فقط زمانی مورد ارزیابی و تشخیص و ثبت قرار می دهند كه ارزشها زیان آور شده باشند. (موجب خسارت شدن)

برای نمونه سیستم مالی « آستل» قیمت مواد مستقیم را بعنوان پیش بها برای هر بخش از پیش بهای تایید شدة ، جمع و فروخته شده در نظر می گیرد. اما قیمت مواد مستقیم از پیش تعیین شده خیلی زودتر از زمانیكه طراحان محتویات مواد از پیش تعیین شده را به پایان برسانند و یا بعبارت صورت پایانی را ارائه دهنده قیمت مواد مستقیم در واحدهای از پیش تعیین شده بصورت ذخیره و یا در طرح در نظر گرفته شده در مرحله ی تولید می باشد. ارزشهای ذخیره أی (ارزشهای در نظر گرفته شده در طرح) ارزشهایی می باشند كه هنوز بكار گرفته نشده ولی در آینده در تصمیم گیریهای پایه ای و اساسی كه از هم اكنون مد نظر طراحان می باشد بكار گرفته خواهد شد. چرا این قضیه بسیار مهم است كه بین ارزشهای ذخیره ای و ارزشهای خسارتی تمایز قائل شوید. اما بسیار مشكل است كه ارزشهایی را كه بصورت ذخیره ای
در آمده اند اصلاح و یا كاهش دهید. مثلاً اگر تجربه های مشكلات كیفیتی آستل در طول مدت تولید در قسمت طرحهای پیش ارزشی مرتفع گردد ، این مسائل محدود و یا بطور كلی كنار گذاشته خواهند شد. ...

...

دانلود مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

دانلود مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

فهرست:

چكیده
مقدمه
اخلاق و مدیریت
مسایل اخلاقی در مدیریت
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت
اقتصاد و اخلاق مدیریت
حقوق و اخلاق مدیریت
فلسفه و اخلاق مدیریت
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مدیریت
انتخاب مدیریت اخلاقی
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون
قانون و اخلاق در مدیریت
زمینه های شکل گیری قانون... فرایندهای فردی
فرایندهای گروهی
فرایندهای اجتماعی
فرایندهای سیاسی
اخلاق در عمل
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

چكیده

در این مقاله به بحث در خصوص تأثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته می شود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یك مشكل اخلاقی ، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی می كند . اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاكم شود می توان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت . مدیر باید با توازن در امور و سیاست « نتیجه و بهره برداری مناسب » بتواند یك سازمان ، یك نهاد وارگان را به خوبی اداره كند . امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان «اخلاق در مدیریت » را متناسب با ارائه كار ، به صورت علمی و تئوری معرفی كند .

 مقدمه

مدیریت . مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حركت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می كند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تكاپوست . در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشكلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشكلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای به منظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی ....

...

فلسفه و اخلاق مدیریت

سرانجام، می توان مشكلات ذكر شده را با بهره گیری از ساختار فلسفه هنجاری، با اعتماد بر اصول اساسی و به منظور انتخاب بین «درست» و «نادرست» بررسی كرد. باز هم تكرار می كنم كاهش نیروی انسانی و تعطیلی كارخانه ها ناخوشایند است اما می توان «بیشترین خیر را برای بیشترین افراد» محاسبه كرده، بر آن اساس تصمیم گیرلی نمود. عمده فروشانی كه قرار است جای خود را به روش جدید تحویل مستقیم محصولات شركت به خرده فروشان بدهند، ناراحت اند، اما می توان قانون قاعده ای پیشنهاد كرد كه همه سازمان ها به هنگام مواجهه با شرایطی مشابه، مجبور به پیروی از آن شوند- حكم مطلق كانت- و بنابراین به نوعی رفتار ثابت و متعادل دست یابند. عقیده مورد توجه در این روش آن است كه بنابر فلسفه هنجاری، اگر تمام مردان و زنان منطقی یك جامعه بر اساس یك سری اصول یكسان، ثابت یا خیرخواهانه عمل می كردند، آن گاه با همه اعضای جامعه تا حد امكان منصفانه رفتار می شد[1].

این روش تجزیه و تحلیل برای پاسخگویی به مشكلات اخلاقی در مدیریت است. سه فصل آینده به بررسی دقیق تر این سه روش اختصاص دارد.

محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد در آن

برای بسیاری از افراد، محتوای اخلاقی اقتصاد تناقضاتی دارد. آنها تئوری اقتصاد خود را به عنوان نگرشی ریاضی و منطقی به بازار و قیمت محصولات می دانند ....


[1] - اخلاق در مدیریت، همان مؤلف صفحه 32

دانلود مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
تحقیق مدیریت استراتژیک

تحقیق مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک

تحقیق مدیریت استراتژیک
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

فهرست مطالب                                      صفحه

مقدمه ............................................................1

فصل 1- مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیك

1-1- استراتژی چیست ؟ .....................................1

2-1- مروری بر مفاهیم نظری تفكر استراتژیك ..............2

3-1 – مدیریت استراتژیك ........................................3

4-1- الگوی اصلی مدیریت استراتژیك .......................4

5-1- تدوین استراتژی ............................................5

6-1- انواع استراتژی...............................................5

7-1- استراتژی های اصلی در مدیریت استراتژیك ...6

فصل دوم : نقش مدیران در اتخاذ تصمیم های استراتژیك بهتر

2-2 تصمیم گیری استراتژیك ..................................9

3-2 – ویژگیهای تصمیمهای استراتژیك ..................9

4-2- سبك های تصمیم گیری استراتژیك مینتز برگ .......10

5-2-نقش هیئت مدیره در مدیریت استراتژیك ...............10

6-2روند مشاركت هیئت مدیره در فرآیند مدیریت استراتژیك ..11

فصل سوم : بررسی محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت

1-3- بررسی محیطی...........................................12

2-3- متغیرهای قابل بررسی در محیط خارجی ..........13

3-3- تجزیه و تحلیل صنعت ، تجزیه و تحلیل وظیفه ای .....14

4-3- نگرش مایكل پورتر به تجزیه و تحلیل صنعت .............15

5-3- تهدید تازه واردها یا رقبای بالقوه ...................16

6-3- رقابت میان شركتهای موجود ............................16

7-3- تهدیدهای محصولات جایگزین ........................17

8-3- قدرت چانه زنی خریداران .........................17

9-3- قدرت چانه زنی عرضه كنندگان ...............18

10-3- قدرت دیگر گروههای ذینفع .......................19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل موقعیت و استراتژی كسب و كار

1-4- تجزیه و تحلیل موقعیت ( SWOT‌ ) ....................19

2-4- استراتژی كسب و كار .............................20

3-4- استراتژی رقابتی .................................21

4-4- خطرات همراه استراتژی های رقابتی ...........21

5-4- مسائل استراتژی رقابتی .......................22

فصل پنجم : اجرای استراتژی ، سازماندهی برای اقدام

1-5- اجرای استراتژی ..................................22

2-5- جریان استراتژی .................................23

3-5- روش طراحی برنامه ها ، بودجه ها و رویه ها

4-5- طراحی برنامه ها ................................24

5-5- طراحی بودجه ها ............................24

6-5- طراحی رویه های جدید ...................24

فصل ششم : اجرای استراتژی ، جذب نیرو و رهبری

1-6- جذب نیرو ............................................25

2-6- تأثیر استراتژی بر فرآیند جذب نیرو ...........25

3-6- مشكلات استراتژی كاهش .....................25

4-6- رهبری ............................................26

منابع و مأخذ ...........................................27

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

سازمان ها « در معنای وسیع كلمه » ركن اصلی اجتماع كنونی اند و مدیریت ، مهمترین عامل در هیأت ، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست . مدیر ، روند حركت از ( وضع موجود ) به سوی ( حقیقت مطلوب )‌را هدایت می كند و در هر لحظه ، برای ایجاد آینده ای بهتر در تكاپوست . گذشته با تمام اهمیت و اندوختنی هایش و با تمام تأثیری كه می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند . ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن چه (امروز) می گذرد مربوط است . لذا امر ( مدیریت ) مهمترین مقوله ای است كه باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .

...

4-3 نگرش مایكل پورتر به تجزیه و تحلیل صنعت

مایكل پورتر به عنوان یك صاحبنظر در استراتژی رقابتی ، معتقد است كه یك شركت بیشتر نگران افزایش دامنه رقابت درون صنعت است كه در آن فعالیت می كند . پورتر می گوید : ( مجموع توان و قدرت این نیروها یا عوامل ، پتانسیل سودآوری صنعت را تعیین می كند در حالی كه پتانسیل سودآوری با معیار بازگشت سرمایه در بلند مدت سنجیده می شود ) . هر قدر كه قدرت این نیروها بیشتر باشد شركتهای كمتری می توانند قیمت محصولات خود را افزایش بدهند و سود بیشتری كسب كنند . یك شركت ضمن این كه باید با دقت صنعتی را كه در آن فعالیت می كند بررسی و پویش نماید ، باید همچنین اهمیت و نقش هر یك از شش عامل زیر را در موفقیت خود ارزیابی كند : تهدید تازه واردها ، رقابت میان شركت های موجود ، تهدید كالاها و خدمات جایگزین ، قدرت چانه زنی خریداران ، قدرت چانه زنی عرضه كنندگان و قدرت نسبی دیگر گروههای ذینفع ....

...

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق مدیریت استراتژیک ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی

تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی

دانلود تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی

تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

به واسطه تغییرمحیط كسب و كار‌‌‌؛ مدیریت منابع انسانی(HRM) ؛نیز لزوما باید تغییر كند.نظر به ضرورت پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط؛ تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثر گذاردر خصوص آینده؛ مدیریت منابع انسانی باید تغییر كند.آینده غیر قابل پیش بینی است و مشكل است تعیین كنیم كه چه پیش خواهد آمد.از این رو انعطاف پذیری و كسب دانش كافی در جهت پاسخگویی به این عدم قطعیت ها مهم است. در حالی كه مدیران منابع انسانی ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ می كنند ضروری است موضوعاتی كه با نقش های اصلی پرسنلی آنها مرتبط می شوند را با موضوعات عمومی كاری و اقتصادی تركیب كنند.لازم به ذكر است كه واحدها ومدیران منابع انسانی موفق؛ تاثیر استراتژیك مهمی بر سازمانهای متبوعشان دارند.

البته؛نقشهای اصلی پرسنلی با مهمترین منابع سازمانی؛ یعنی نیروی كار؛ مرتبط هستند. اداره نقشهای مذكور یعنی به كار گماری؛ انتخاب؛انتصاب؛ آموزش؛ توسعه و غیر تاثیرات مستقیمی در برگشت سرمایه سهام داران و بهره وری دارند. شركتهای موفق بطور مستمر كاركنان بهره ور را جذب و حفظ می كنند.

...

چالشها:

در محیط تجاری كنونی شاید پنج چالش تجاری مهم وجود داشته باشد كه نیازمند بررسی است:

1) جهانی شدن: مدیران اغلب مواقع با چالش هایی در جهت ایجاد توازن میان الزامات جهانی اندیشیدن و محلی عمل كردن مواجه هستند. افراد، ایده ها،تولیدات و اطلاعات باید در جهت براورده ساختن نیازهای محلی در سرتاسر جهان جابجا شوند. هم اكنون موقعیت های سیاسی متغیر، مسائل تجارت جهانی، نرخهای مبادله متغیر و فرهنگ های نا آشنا در تصمیمات تجاری وارد شده است و لذا مدیران باید بر اساس نیاز های مشتریان بین المللی خود تحت آموزش قرار گیرند. آنان باید تواناییشان را برای یادگیری انجام كار با یكدیگر در جهت اداره تنوع، پیچیدگی و ابهام در سراسر جهان ارتقا دهند. در این محیط مدیران منابع انسانی وظیفه ای خاص را به عهده دارند، این وظیفه شامل حصول اطمینان از این موضوع است كه آیا سیاستها و اعمال منابع انسانی توجه كافی به تعادل بین سازگاری و هماهنگی در مقابل شناخت تفاوت های فرهنگی و دیگر اختلافها مبذول می دارد.

2) سود آوری از طریق رشد: تعداد زیادی از شركتهای غربی تقریباْ به سودها ودرآمد های فراوانی از طریق كوچك سازی، كم كردن تعداد سطوح سازمانی و استحكام رسیده اند. در حال حاضر آنان به درآمد افزایش یافته از طریق رشد نظر دارند كه مسائل و چالش هایی را برای حرفه ای های منابع انسانی به همراه خواهد داشت. ...

...

دانلود تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله سیاه چاله ها

مقاله سیاه چاله ها (با فایل پاورپوینت)

دانلود مقاله سیاه چاله ها

مقاله سیاه چاله ها
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 651 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

مقاله سیاه چاله ها

فهرست:

تاریخچه سیاهچاله ها
سیاهچاله ها
تبدیل ستارگان بزرگ به سیاهچاله ها
ویژگی سیاهچاله ها
تعداد سیاهچاله ها در جهان
آشکار سازی سیاهچاله ها
سیاهچاله ها ممکن است آغاز را از دید ما بپوشانند
مفاهیم پایه
ساختار سیاهچاله ها
سیاهچاله ها چگونه به وجود می ایند؟
نتایج تحقیقات هاوکینگ
مجهولات سیاهچاله ها
اختر سیاهچاله ها
خصوصیات سیاهچاله ها
تشکیل سیاهچاله دها
سیاهچاله های کهکشانی
سیاهچاله های ابر پرجرم
فروپاشی گرانشی
شعاع شوارتسشیلد
انواع سیاهچاله ها
سیاهچاله های چرخان
سیاهچاله های هاوکینگ
مرگ ا سپهند ، سیاهچاله عمیق فرهنگ ایران
سیاهچاله های نامرئی به همراه تلسکوپ های ناسا
سیاهچاله های راه شیری  شتاب دهنده غول پیکر ذرات
کسوف در سیاهچاله ها

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

یكى از نخستین حل هاى معادله اینشتین را فیزیك پیشه منجمى به نام كارل شوارتس شیلد به دست آورد. شوارتس شیلد متریك اطراف یك كره مثلاً اطراف یك ستاره را به دست آورد. این متریك كه امروزه متریك شوارتس شیلد نام دارد،  خاصیت بسیار عجیبى دارد: اگر شعاع ستاره از حدى كوچك تر شود، دیگر حتى نور هم از آن نمى تواند بیرون بیاید. در این حالت ستاره تبدیل به شىء عجیبى مى شود كه سیاهچاله  نام گرفته است. درك فیزیك سیاهچاله ها یكى از چالش هایى است كه فیزیك پیشه ها بیش از نیم قرن است با آن دست و پنجه نرم مى كنند. امروزه تقریباً اكثر اخترفیزیك پیشه هاى فعال اعتقاد دارند كه در دنیا از جمله در مركز كهكشان راه شیرى سیاهچاله  هست. ...

...

ساختار سیاهچاله ها:

با حل استاتیک غیر چرخشی با تقارن کروی برای معادلات میدان اینشتین این نکته مشخص می شود که سیاهچاله ها که از یک سمت به صورت چاه عمل می کنند، در سطح دیگری به صورت چشمه عمل می کند. یعنی می تواند دو سطح مختلف فضا زمان را از جهان های گوناگون یا دو نقطه بسیار دور از جهان خودمان را به هم متصل کند. که به این حالت کرم چاله یا پل اینشتین رزن گفته می شود.

سیاهچاله ها چگونه به وجود می آیند؟

هر چه ستاره های نوترونی بزرگتر باشد کشش جاذبه ای داخلی آن نیز بیشتر خواهد بود. در سال 1939 او پنهایمه فکر کرد که نوترون ها نمی توانند در برابر همه چیز مقاومت کنند. به نظر او اگر یک چیز در حال از هم پاشیدن بزرگتر از 3/2 برابر اندازه خورشید بود،

آنگاه نه تنها الکترون ها بلکه نوترون های آن نیز در هم می شکست.

همچنین باید بدانیم که وقتی نوترونها در هم شکستند دیگر هیچ چیز مطلقا وجود ندارد که از ، در هم پاشیدن ستاره جلوگیری کند. اگر شما خود را روی سطح یک توده در حال از هم پاشیدن تصور کنید، آنگاه شما با فرو ریختن آن جسم به مرکز آن نزدیکتر و نزدیکتر خواهید شد. و بنابراین نیروی جاذبه بیشتر و بیشتری را حس خواهید کرد. تا هنگامی که ستاره به مرحله کوتوله سفید برسد، شما بیش از 1.016 تن وزن پیدا خواهید کرد. ...

...

دانلود مقاله سیاه چاله ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله سیاه چاله ها ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب

مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب

دانلود مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب

مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

سبك شناسی كشف المحجوب

فهرست:

چكیده

مقدمه:

روش انجام تحقیق: 

پیشینه ی تحقیق: 

سطح واژگان 

حروف متروك 

واژگان متروگ و مهجور 

صفت های برتر 

قیدهای تاكیدی 

قیدهای ترتیبی

اصطلاحات عرفانی 

سطح نحوی 

جابه جایی اركان جمله 

حذف افعال به قرینه 

سطح بلاغی 

نتیجه گیری 

بخشی از كتاب 

منابع و مآخذ

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

چكیده

این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبك كتاب كشف المعجوب نوشته ی ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری كه در سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی است .

تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ویژگی بارزی را پیدا كرد كه از آن برای یافتن سبك كتاب بهره برد. و یا در هر یك از سطوح بدین شكل كار شده است ودر نهایت به نتیجه ای رسیدم كه می توان گفت سبك این كتاب كمی با نثرهای هم دوره اش متفاوت است . و البته هنوز هم فضایی برای بررسی باقی است.

كلید واژه : سبك شناسی، كشف المحجوب، جلابی هجویری

مقدمه:

كشف المحجوب از كهن ترین متون صوفیه است . كه در اوایل قرن 5 توسط ابوالحسن علی بن عثمان نوشته شده است كه هم دوره با تاریخ بیهقی و قابوسنامه و سفرنامه ناصر خسرو است و اما شباهتی با آن كتب ندارد چرا كه نه آمیخته ای از تجارب شخصی، و آداب و عادات اجتماعی و باورهای همگانی و نه گزارشی صمیمانه از مشاهدان سیر و سفر حتی به تمامی  شرح تجربیات روحانی و یافته های خاطر مولف نیز نیست . ...

....

واژگان متروگ و مهجور

در این كتاب واژگانی وجود دارد كه دیگر امروزه متروك شده اند و یا این كه دیگر بدین شكل بكار نمی روند و گذشت زمان باعث تغییر آن ها شده است .

1) صفحه 85: همه ی خلق به یكبار و را منافق ومرایی خوانند.( به معنای ریاكار )

2)صفحه 83:  اما آن كه طریق وی راست رفتن بود و نابرزیدن نفاق ودست نداشتن ریا

 (به معنای نفاق نكردن ، پرهیز كردن از نفاق )

3) چون به مراعات ایشان مشغول شد، از حق باز بماند و پراكنده گشت( در معنای پراكندگی خاطر )

4) دین را به تمامی ببرز (به جای آور )

5) چون كسی قصدا به ترك سلامت خود بگوید . (بمعنای به قصد )

در گذشته كلماتی مانند ( قصدا ، عمدا، غالب و ...) تنوین نصب بدان ها اضافه نمی كردند و امروزه با اضافه كردن ب: می توان لغات دلنشینی ساخت

6- مرقعه ای خشن داشتم به سنت .

درمعنای خرقه درشت وزبر بر وفق سنت چنان كه پیامبر می پوشیده است

صفت های برتر

در این كتاب گاهی صفت برتری داده می شود آن هم صفت هایی كه ما امروزه به شكلی متفاوت بكار می بریم و حرف « تر » جاهایی به صفت متصل است كه برای ما امروزه غریب است . ...

...

دانلود مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله سبك شناسی كتاب كشف المحجوب ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله حقوقی چک

مقاله حقوقی چک

دانلود مقاله حقوقی چک

مقاله حقوقی چک
مقاله چک
قوانین چک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

چک

قسمتهایی از متن:

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است. ....

...

« تعریف چك »
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود ...

...

دانلود مقاله حقوقی چک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله حقوقی چک ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر

نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر
نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزگار دوره ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی  IT شبکه
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی  کامپیوتر رایانه
نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ
نمونه سوالات اختصاصی آزمون
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر

 این مجموعه و پکیج شامل مهم ترین پر کاربردترین و پرتکرارترین نمونه سوالات آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش مربوط به این رسته شغلی میباشند و نقش بسیار مهمی در نتیجه نهایی دارند لذا مستقیما و اکیدا پیشنهاد تهیه و مطالعه این پکیج را به شما داوطلبان عزیز که حتما قصد قبولی آزمون را دارید می نمایم و اکیدا تاکید دارم که این مجموعه فوق العاده شگفت انگیز را از کف ندهید همین حالا اقدام نمایید آره الان لحظه بعدی باورکن که از رقیبت کلی عقب افتادی...

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر ,

تاريخ : 6 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
مقاله اصول پژوهش در عملیات

مقاله اصول پژوهش در عملیات

دانلود مقاله اصول پژوهش در عملیات

مقاله اصول پژوهش در عملیات
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه

چكیده

این مقاله به تشریح مفاهیم و اصول پژوهش در عملیات می‌پردازد. تعاریف مختلفی از پژوهش در عملیات مطرح می‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمی، فعالیت‌ها و سایر ویژگی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس پیدایش، تحول و توسعه پژوهش در عملیات در سه دوره زمانی قبل از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم، و پس از جنگ جهانی دوم شرح داده می‌شود. در پایان به حوزه‌های مرتبط با پژوهش در عملیات اشاره می‌شود.

كلیدواژه : تعریف؛ تاریخچه؛ ابزار؛ فنون؛ پژوهش در عملیات؛ تحقیق در عملیات؛ پژوهش عملیاتی؛ مفاهیم؛ اصول

1- مقدمه

با وجود منابع علمی بیشمار در زمینه پژوهش در عملیات درصد ناچیزی از آ‌‌‌نان به مفاهیم، اصول و روش پژوهش این حوزه پرداخته‌‌‌اند. برخی از دلایل این نارسایی را باید در میان دلایل توسعه نیافتن روش پژوهش در علوم پایه و فنی و مهندسی جست. ...

...

رویكرد سیستم‌ها در تمام مدت روی اهداف سیستم كل تمركز می‌كند. به این دلیل، تعریف اهداف سیستم در شروع مطالعه و بررسی مستمر و شاید تعریف مجدد آنها به موازات پیشرفت طراحی مهم است. وقتیكه اهداف تعریف شدند، هر مقدار داده كه جمع‌آوری آنها از جهت اقتصادی به صرفه باشد جمع‌آوری و سازماندهی می‌شوند. این داده‌ها شامل ورودیها، خروجیها، معیار، محدودیتها و ساختار عمومی سیستم می‌باشد. قدم بعدی نیازمند خلاقیت قابل ملاحظه‌ای است. طرح كلی سیستم در قالب عناصر اصلی و ارتباطات طراحی می‌شود. موارد جایگزین و تغییرات خلق و بررسی می‌شود. تشابهات و توافقات بین تخصص‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. این قدم، اولین مرحله از طراحی مفهومی است.

تحلیل هنگامی بكار گرفته می‌شود كه طراح سعی در پالایش سیستم از طریق بهبود اجزاء و زیرسیستم‌ها دارد. در حالیكه خروجی‌های زیرسیستم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، طراح بصورت مستمر روی اهداف سیستم كل تمركز می‌كند. معیارها و محدودیتها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و ممكن است در این مرحله بازنگری شوند.

4-5- استفاده از تیم چند تخصصی

عملیات و سیستم‌ها از اجزاء، مفاهیم و ارتباطاتی تشكیل شده‌اند كه هر كدام به حوزه تخصصی یا علمی خاصی مربوط بوده یا از كاربرد آن شكل گرفته‌است. با توجه به رویكرد سیستمی پژوهش در عملیات كه باید به عوامل، اجزاء و مفاهیم مختلف عملیات و سیستم‌ها توجه داشته‌ باشد...

دانلود مقاله اصول پژوهش در عملیات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله اصول پژوهش در عملیات ,

<-BloTitle->
<-BloText->