خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 20 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : آیداک | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

دانلود پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری
دسته بندی سمینار کامپیوتر
فرمت فایل doc
حجم فایل 2123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

چکیده 

تا کنون فعالیت های تحقیقاتی و کاربردی زیادی جهت ارائه فناوری ها، محصولات و استانداردهای محاسبات مبتنی بر سرویس انجام شده است ولی کارهای گزارش شده بسیار محدودی در زمینه تحلیل و طراحی سرویس ها موجود است که همین کارهای محدود نیز در برگیرنده مشکلاتی هستند. شیوه های ارائه شده جهت تحلیل سرویس ها به صورت خودکار نبوده و تحلیل گر می بایست آن را شخصا به انجام برساند، همچنین این روش ها از تکامل مدل ١ پشتیبانی نکرده ، و ارائه راه حلهای ب ینه وابسته به میزان مهارت تحلیل گر در استفاده از این شیوه ها است . در چرخه حیات مدلسازی سرویس سه فاز اصلی وجود دارد که عبارتند از: ١) شناسایی سرویس ها، ٢) مشخصه سازی سرویس ها و ٣) محقق سازی سرویس ها . هدف از این گزارش بررسی روش های موجود در زمینه فاز سوم یعنی محقق سازی سرویس هاست . تا پس از بررسی روش های موجود بتوان به راه حلی خود کار در زمینه محقق سازی مدل سرویس رسید. 

مقدمه

امروزه یکی از راه حلهای نوین به منظور ساخت سیستم های کاربردی سازمانی ، راه حل مبتنی بر سرویس تلقی ی م شود. به علاوه معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از شیوه های معماری  یشرو در راه حل های سازمانی مطرح است . تاکنون فعالیتهای تحقیقاتی و کاربردی زیادی جهت ارائه فناوری ها، محصولات و استانداردهای محاسباتی مبتنی بر سرویس انجام شده است ، ولی کارهای گزارش شده بسیار محدودی در زمینه های تحلیل و طراحی سرویس ها (مدلسازی سرویس گرا) موجود است که همین کارهای محدود نیز دربردارنده مشکلاتی هستند. شیوه های ارائه شده جهت تحلیل سرویس ها به صورت تجویزی بوده و خودکارسازی آنها میسر نیست و تحلیل گر می بایست آن را شخصاً به انجام برساند، همین شیوه های تجویزی در محدوده های با مقیاس وسیع همچون سازمان ، دچار مشکلات عملیاتی نظیر عدم بهینه بودن فرآورده های تولیدی با توجه به معیارهای مربوطه می گردد. 

معماری سرویس گرا[١٠]

 معماری سرویس گرا مفهوم جدیدی نیست و از دهه ٩٠ وجود داشته است ولی آنچه جدید است توانایی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل های مربوطه میسر شده است برای معماری سرویس گرا با توجه به جایگاه و کاربرد تعاریف مختلفی ارائه شده است . به عنوان مثال معماری سرویس گرا از دید تحلیل گر حرفه مجموعه ای از سرویس هاست که سازمان قصد دارد آنها را به مشتریان خود ارائه کند، از دید معمار فناوری اطلاعات یک شیوه معماری است که به معرفی فراهم کننده سرویس ، مصرف کننده سرویس و تعریف سرویس نیازدارد . 

معماری سرویس گرا از دیدگاه IBM [٦] 

 معماری سرویس گرا شیوه ای از معماریست که از اصول سرویس گرایی برای  یوند بین کسب و کار استفاده می کند، در تعریف دیگر SOA رهیافتی ست برای ساخت سیستم های توزیع شده که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. این رهیافت برای یکپارچه سازی فناوری ها در محیطی که انواع مختلفی از سکوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد، ایده آل است .

 در این دیدگاه SOA با ایجاد ارتباط بین مولفه های کسب و کار و مولفه های فناوری اطلاعات ، ارتباط جامعی بین این دو فراهم می آورد. 

چارچوب  SOMA9   [٨], [٧]

 چارچوب SOMA توسط Arsanjani به منظور تحلیل و طراحی سرویس گرا برای تحقق

SOA در سازمان پیشنهاد گردیده است و دارای فازهای سه گانه شناسایی ، توصیف و تحقق سرویس های سازمانی ست ، این چارچوب مبنای کارهای تحقیقاتی زیادی قرار گرفته است . در زیر سه فاز مدلسازی در SOMA به همراه وظائف مربوط به آن ها نشان داده شده است ، این چارچوب به توصیف کلی این سه مرحله ، پیش نیازها و ورودی ها و خروجی هایشان می پردازد. 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ....................................................................................................................................... ٨

١.١  تعریف مسئله .......................................................................................................................................٨

٢.١ اهداف تحقیق ........................................................................................................................................١٢

٣.١  ساختار تحقیق ....................................................................................................................................١٢

فصل دوم : ادبیات تحقیق .............................................................. ١٣

مقدمه ...................................................................................................................................................١٣

١.٢ معماری سرویس گرا[١٠] ........................................................................................................................١٣

١.١.٢  معماری سرویس گرا از دیدگاه IBM [٦] ...............................................................................................١٤

٢.١.٢ چرخه حیات معماری سرویس گرا[٦] ....................................................................................................١٤

٢.٢ مدلسازی سرویس [١] ............................................................................................................................١٥

١.٢.٢ تعریف سرویس ..............................................................................................................................١٦

٢.٢.٢ مراحل مدلسازی سرویس ..................................................................................................................١٦

٣.٢.٢ اهمیت محققسازی سرویس ................................................................................................................١٨

٣.٢ چارچوب  SOMA   [٨], [٧] ..................................................................................................................١٨

٤.٢ معماری مدلرانه [٩] ...............................................................................................................................١٩

٥.٢ مولفه . ..............................................................................................................................................١٩

٦.٢  نتیجه گیری ......................................................................................................................................٢٠

فصل سوم : بررسی روش های موجود ................................................ ٢١

مقدمه ...................................................................................................................................................٢١

١.٣ چارچوب های مبتنی بر SOMA................................................................................................................22

 22....................................................................................................................... [11]  SOMA-ME 1.1.3

 24.............................................................................................................................. [12]  SOAF 2.1.3 

 27................................................................................................. [13]  Information as a service  3.1.3

٢.٣  روش های پیاده سازی معماری سرویس گرا...................................................................................................٣٠

١.٢.٣  انتقال مدل رانه کسب و کار (MDBT)[14]  ...........................................................................................٣٠

 31........................................................................................................................... [15]  M4SOD 2.2.3

٣.٣  روشهای شناسایی مولفه ها......................................................................................................................٣٥

٤.٣  دیگر روشها................................................................................................................................................٤١

 41...................................... [21]  A Strategy for Service Realization in Service Oriented Design     1.4.3

 42........................................ [22]  Locating components realizing services in exisitind systems     2.4.3

 43...................................................................... [23] Realization of personal mobility services         3.4.3

٣.٥ مقایسه روش ها ...................................................................................................................................٤٣

٦.٣ نتیجه گیری .......................................................................................................................................٤٥

فصل چهارم : ویژگیهای راه حل مورد انتظار ....................................... ٤٧

مقدمه ...................................................................................................................................................٤٧

١.٤ نقاط ضعف روشهای موجود ......................................................................................................................٤٧

٢.٤ ویژگیهای راه حل مورد انتظار ...................................................................................................................٤٧

نتیجه گیری ............................................................................................................................................٥٠

فصل پنجم : نتیجه گیری ............................................................... ٥١

٥.١  نتیجه گیری ......................................................................................................................................٥١

٥.٢ ارزیابی ... ...........................................................................................................................................٥١

٥.٣  گامهای تحقیق

دانلود پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاریادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->